MODUL 2: ELEVOPGAVER

I dette modul skal du arbejde videre med filmen “Syv spørgsmål om korruption” og samtidig forholde dig til filmens overordnede pointer med virkelige eksempler. I modulet skal du derfor foretage metodiske koblinger mellem det empiriske og det teoretiske.

Begynd modulet med at besvare nedenstående spørgsmål. Herefter kan dit arbejde med fordel blive mere undersøgende. Vi foreslår, at du/I foretager et telefoninterview med en udvalgt dansk aktør, såsom en politiker fra den kommunale eller nationale politiske verden, og/eller personer fra arbejdsmarkedets parter (fx dansk industri eller en af de store fagforeninger, som DJØF, 3F eller FOA).

 

ARBEJDSSPØRGSMÅL

  1. Hvilken slags aktører er eksperterne i filmen “Syv spørgsmål om korruption”?

  2. Hvilken indflydelse har eksperterne på udviklingen inden for korruptionsbekæmpelse?

  3. Hvilke politiske institutioner arbejder med korruption til daglig?

  4. Hvilke interesser har politikerne i at bekæmpe korruption? Forhold dig gerne til begreberne  demokrati, stabilitet og tillid i din besvarelse.

  5. Hvilke interesser har forretningsverdenen i at bekæmpe korruption? Perspektiver gerne til de globale konkurrencebetingelser i din besvarelse.

  6. Hvilke interesser har fagforeningerne i at bekæmpe korruption? Jf. fx whistleblower-ordninger.

  7. Foretag, med udgangspunkt i et nøje tilrettelagt sæt af spørgsmål, et telefoninterview med en udvalgt dansk aktør.

 

 

 

 

 

SUPPLERENDE LINKS