BERETNING FRA BANGLADESH:

ZAHID UL AREFIN CHOUDHURY

Professor i freds- og konfliktstudier,

Dhaka Universitet

Zahid Ul Arefin Choudhury er professor på Dhaka Universitet. Her underviser og forsker han i fred, konflikter og konfliktforebyggelse. For at være i stand til at analysere forskellige samfundsforhold, må han tale med de mennesker og institutioner, der lever og arbejder i konfliktfyldte områder. Emnerne kan bl.a. være hvem/hvad der har udløst konflikten, og hvorvidt menneskerettighederne bliver overholdt.

 

Men det er et følsomt emne, som hurtigt kan blive fortolket og endda gjort til genstand for at diskutere Zahid Ul Arefin Choudhurys politiske ståsted. Derfor er det vigtigste for ham at bevare et så stringent metodisk fokus som muligt, så de resultater han har, ikke kan blive brugt imod ham.

 

I beretningen fortæller Choudhury således om, hvor hurtigt objektive forskningsresultater kan blive opfattet politisk og som udtryk for forskerens eget politiske ståsted fremfor et empirisk objektivt forskningsresultat.

Politiseret forskning

Selv uafhængige aktører og akademikere er nødt til at forholde sig til den politiske virkelighed og den politiske polarisering og opdeling, der både er i samfundet og på universiteterne.

 

Partierne er nemlig særdeles aktive på universiteterne, og alt, hvad der siges, gøres og forskes i, vurderes ud fra ens politiske affiliering eller forestillede tilhørssted: Hvem man færdes sammen med til daglig, arbejder med, organiserer aktiviteter med (osv.) har direkte betydning for ens videre muligheder og position på universitet.

 

Det samme gør sig gældende, når akademikere blander sig i den offentlige debat. De fleste i samfundet kender til de enkelte debattører, og på hvilken side de står i det politiske spil. Det betyder, at de uafhængige akademikere sjældent blander sig direkte i den offentlige debat, og at de gør alt for at sikre, at deres resultater er valide og kan efterprøves.