BERETNING FRA BANGLADESH:

SHAHNAZ HUDA

Juraprofessor ved Dhaka Universitet

Shahnaz Huda er juraprofessor ved Dhaka Universitet. Her uddanner hun landets kommende generationer af embedsmænd og juridisk ansatte inden for retsvæsenet. Desuden er hun en del af den akademiske kreds, som også i Bangladesh er en vigtig del af samfundet. Nemlig den instans, som er i stand til at undersøge og forstå tendenser (i dette tilfælde udviklingen af retssystemet i landet).

I filmen beskriver Shahnaz Huda, hvordan den politiske kultur i landet langsomt har været med til at skabe et “monster” af straffrihed for samfundets autoriteter. Det er sket, fordi de skiftende regeringspartier – i deres kamp for at bevare magten – har givet flere og flere beføjelser til politiet, samtidig med at retssystemet er blevet politiseret. Det har alt sammen medført, at det er de færreste af samfundets autoriteter, som i dag bliver retsforfulgt, selvom de har brudt loven.

Politisk kontrol af retssystemet

Shahnaz Huda fortæller i sin beretning om, hvordan embedsapparatet og det juridiske system siden befrielseskrigen er blevet underlagt en øget politisk kontrol. Det er en praksis, der især har spredt sig i samfundet i løbet af det seneste årti og manifesteret sig i en sådan grad, at det er blevet en slags offentlig hemmelighed:

 

Alle kender til situationen, men det er svært at tale om det offentligt, da det kan have voldsomme og livsafgørende konsekvenser – både professionelt og individuelt – med trusler på livet, fyringer og fængslinger.

 

De laveste niveauer i retssystemet har dog altid været (dvs. er blevet oplevet som) underlagt politiske og elitære interesser, både nationalt og lokalt. Det har befolkningen lært at leve med, men det har kun været tåleligt så længe, at de højere retsinstanser stadig fungerede og agerede efter landets love og den konstituerede grundlov.

 

Denne instans kunne tidligere forhindre deciderede justitsmord og modstå direkte politisk indflydelse på rettens arbejde. De højere retsinstanser har således tidligere været relativt uafhængige og stået for ordentlighed, retsfølelse og retfærdighed, og var tidligere bredt respekteret i samfundet.

 

I dag er situationen dog en anden, da også domstolene er kommet under et øget politisk pres og manipulation, hvilket har resulteret i, at befolkningen i stigende grad  har mistet tiltroen til deres retssystem.

 


 

Nye lovninger: Rule through law

I Bangladesh er der i løbet af de seneste par år kommet en række nye love til, som bl.a. ulovliggør kritik af regeringen, premierministeren og som begrænser pressefriheden generelt.  Desuden er regeringen begyndt at blande sig direkte i valget af højesteretsdommere og domstolenes domfældelser.

 

På denne måde sikrer regeringen, at domstolene ikke bliver en platform for kritik mod de lovtiltag, der begrænser de civile og politiske rettigheder (herunder ytringsfriheden). Og på den måde sikrer regeringen, at stort set al offentlig kritik af regeringen forstummes. For hvis retten ikke kan beskytte de folk, der går imod regeringens ønsker og fortælling om sig selv, vil disse mennesker stå helt alene. Blottet uden beskyttelse.