MODUL 7: ELEVOPGAVER

CASE 1: OFFENTlighedsloven

Som eksperterne nævnte i filmen "Syv spørgsmål om korruption" er der i dag tendenser til, at vores stærke embedskultur og gennemsigtighed skrider – fx er embedsmandsrollen i højere og højere grad blevet politiseret, og der er også kommet ny lovgivning til, som skaber øget igennemsigtighed (transparency).


Et eksempel kunne være paragraf 24 i vores offentlighedslov, der trådte i kraft den 1. januar 2014. Den har af pressen meget sigende blevet navngivet "mørklægningsloven", da loven i praksis har givet offentligheden mindre indsigt i politikernes arbejde og beslutningsprocesser.

I bedes undersøge den danske offentlighedslov, og hvorfor den af flere forskellige parter er blevet kritiseret for at gøre det sværere for borgerne at få indsigt i og gennemskue beslutningsprocesserne i Danmark.

 

 

Arbejdsspørgsmål:

 

  1. Hvad siger §24 i Offentlighedsloven af 1. juni 2014?

  2. Hvorfor er paragraffen blevet kritiseret?

  3. Diskutér hvorfor det er problematisk, at vi som borgere ikke kan søge aktindsigt i et ministeriums dokumenter?

  4. Diskutér om det ikke er rimeligt at politikerne får ”arbejdsro” uden indblanding fra nysgerrige borgere og journalister

  5. I bedes forfatte et alternativ til den nuværende offentlighedslovs §24

 

 

Supplerende links og referencer