MODUL 6: ELEVOPGAVER

I det sjette modul afslutter du arbejdet med Bangladesh som case. I modulet skal du/I derfor raffinere analysen af jeres case fra sidste modul samt forholde filmanalysen med de syv øvrige cases. Målet er, at I opnår en nuanceret forståelse af de dynamikker, der er på spil – både individuelt og samlet – for de otte aktører, der portrætteres.

Forbered en kort præsentation af jeres case. Fremlæggelsen kan enten ske i plenum eller for en feedbackgruppe.

Feedback

  • Hvad var særligt godt ved fremlæggelsen som helhed?

  • Hvad var særlig godt ved valget af vinkel/tematisk ramme?

  • Hvad kunne også have været interessant at sætte fokus på?

  • Fik oplægsholderen/-holderne bragt relevant teori i spil med casen?

  • Kunne man eventuelt have arbejdet med teoretiske ramme på en anden måde?

  • Hvad kan oplægsholderen/-holderne arbejde videre med fremover?