MODUL 4: ELEVOPGAVER

:

I det fjerde modul skal du arbejde med, hvordan fænomenerne korruption, vold og tortur hænger sammen. Desuden vil du møde begreberne “rule of law”, “rule through law” og “rule of law in practice”. Det er hensigten at give dig en forståelse for, hvordan forskellige magtopfattelser og udøvelse af ret og rettigheder kan være med til at påvirke almindelige menneskers hverdag – og i sidste ende den demokratiske udvikling.

Begynd med at læse tekstmaterialet, (der bl.a. fremgår under spørgsmålene), om de ovennævnte begreber. Dernæst kan du samle op på din viden ved at besvare nedenstående arbejdsspørgsmål.

 

Arbejdsspørgsmål

  1. Hvad dækker begrebet "rule of law" over?

  2. Og hvad menes der med begreberne "rule through law" og "rule-of-law-in-practice"? Hvad er forskellen på dem?

  3. På hvilken måde mener Morten Koch Andersen og Erik Wendt, at lovgivning kan bruges aktivt til at undertrykke og stimulere korruption, frem for at virke som et værn mod selvsamme praksisser?

  4. På hvilken måde og hvorfor er rule of law svækket i et land som Bangladesh?

  5. Hvor meget mener du, at det internationale samfund skal blande sig i interne forhold i et land som Bangladesh?

  6. Hvilke muligheder har det internationale samfund for at blande sig i et lands interne forhold?

  7. Er det muligt at se en lignende problematik i Danmark eller i andre åbne demokratier?

  8. Eksisterer der eksempler på, at sikkerhedstiltag har trumfet grundlæggende demokratiske principper i Danmark eller andre åbne demokratier?

Supplerende MATERIALER og LINKS

 

Læs følgende:

Sammenhængen mellem korruption og tortur, Morten Koch Andersen

“Law as repression” af Morten Koch Andersen og Erik Wendt: Om at bruge lovgivningen som middel til at undertrykke befolkningen, kritiske stemmer og begrænse handlemuligheder for civilsamfundet.


 

Gode supplerende artikler:

 

Nyttige links: