MODUL 5: ELEVOPGAVER

I dette modul skal du arbejde videre med korruption som fænomen og praksis. Du skal forholde dig til én eller flere af de små dokumentariske skildringer og undersøge, hvordan disse aktører lever med, navigerer i og/eller arbejder mod korruptionen til daglig. Aktørerne er fx menneskerettighedsaktivister,

jurister, journalister eller helt almindelige mennesker.

 

Din underviser vil nu sætte dig i gang selvstændigt eller forme otte mindre grupper i klassen. Du/I skal nu arbejde med én af de otte cases, der fremgår her i 3. kapitel. Under hver person/aktør finder du både en kort filmisk beretning og en supplerende tekst, du/I kan hente inspiration fra.

 

Arbejdet skal nemlig munde ud i en kort fremlæggelse i næste modul, hvori den valgte person/case sættes ind i en større kontekst. I kan fx forholde filmens budskaber med den læste teori (jf. kapitel et og to).

Casearbejdet

Tænk først over den teoretiske, praktiske og/eller tematiske ramme, I vil læse filmen ind i.  Eksempelvis kan I vælge at sætte fokus på forholdet mellem civilsamfundet og autoriteterne. Det kan I fx gøre ved at knytte filmens udsigelse sammen med den viden, I hidtil har opnået og den viden, I kan hente mere af på nettet. Husk at forhold jer til fejlkilder og aktørernes subjektivitet.  

Konkrete/redegørende SPØRGSMÅL

 • Hvilken rolle spiller jeres aktør i samfundet?

 • Hvilke arbejdsvilkår og udfordringer står jeres aktør overfor?

 • Hvad er essensen i jeres beretning? Og hvilken vinkel/vinkler vil være interessant at arbejde videre med til en fremlæggelse?

 • Hvilke fordel og ulemper er der ved nærværende case-materiale? Og hvilke begrænsninger og muligheder ser du/I, der er?

 • I hvilken grad giver det mening at forholde din/jeres beretning til de overordnede begreber, I hidtil har arbejdet med (fx  ”Rule of law”/”Rule through law”/Rule-through-law-in-practice”, korruption, vold, tortur osv.)

 • I bedes forberede en mundtlig fremstilling af jeres beretning/case samt sætte denne ind i en større diskussion om korruption helt generelt, gerne relateret til danske forhold


Analytiske og vurderende SPØRGSMÅL

 • Hvilken type af kilde/empiri har vi med at gøre?

 • Hvilke fordele og ulemper er der ved nærværende case-materiale?

 • Hvordan er relationen mellem korruption og vold beskrevet?

 • Er der emner, som der ikke snakkes om?

 • Hvilken rolle spiller det “usagte” i beretningerne.

Supplerende links og referencer

 

For at arbejde med ovenstående problemstillinger og spørgsmål kan du hente meget viden på nettet.
Vi har her samlet en række links og referencer, du kan vælge at bruge: