top of page

MODUL 3: ELEVOPGAVER

I løbet af de næste to moduler skal du beskæftige dig med forholdet mellem korruption og tortur/vold med udgangspunkt i Bangladesh som case og land. I dette første modul skal du selvstændigt søge viden om Bangladesh som land og den politiske kultur, der præger landet. Endelig skal du undersøge og diskutere forskellige former og kategorier af korruption.


 

Arbejdsspørgsmål

 

Bangladesh blev en selvstændigt nation i 1971, da landet løsrev sig fra Pakistan, og selv om landet oplever stor økonomisk vækst og fremdrift, er landet også udfordret så flere punkter:

 

 • Hvor mange indbyggere (fx ift. landets størrelse) har Bangladesh?

 • Hvilket politisk system har landet i dag?

 • Hvilken politisk kultur præger Bangladesh?

 • Hvilken placering har Bangladesh på Transparency Internationals indeks over opfattet korruption?

 

 • Hvorfor tror du, at Bangladesh har den placering, som det har?


 

Nu skal du arbejde videre med korruptionens forskellige udtryk og former. Hent bl.a. viden hos TI Danmark og teksten til kapitel to som hjælp til dine besvarelser:

 

 • Beskriv fænomenet hverdagskorruption med dine egne ord.

 • Hvem berøres typisk af hverdagskorruption i Bangladesh? Jf. webteksten i 2. kapitel.

 • Hvad er konsekvenserne af den form for korruption?

 

 • Hvilke kategorier af korruption arbejder TI Danmark med?

 • Hvilken form for korruption er “hverdagskorruption” ifølge TI Danmarks beskrivelser (grov, simpel, politisk)?

 

 • Sammenlign den form for korruption, som er kendetegnende for Danmark (jf. kapitel 1) med den korruption, der umiddelbart kendetegner sig for Bangladesh. Hvad er forskellene/lighederne?  

Supplerende links og referencer

 

For at arbejde med ovenstående problemstillinger og spørgsmål kan du hente meget viden på nettet.
Nedenfor har vi samlet en række links og referencer, du kan vælge at bruge:

 

bottom of page