top of page

2:

Korruption,

vold og tortur

KORRUPTION OG TORTUR: En del af samme fænomen?

Korruption og tortur er desværre ofte tæt forbundet til statens monopol på brug af vold. Det er to fænomener, der årligt berører millioner af mennesker – især i udviklingslandene. Begge fænomener er udtryk for dårlig regeringsførelse og magtmisbrug, men behandles alligevel som oftest hver for sig: Hvor tortur og organiseret vold oftest ses som et angreb på individet og kroppen, fremhæves korruption for sin del som et angreb på markedet og statens funktionsduelighed.

 

Men de to fænomener er tæt forbundne og opleves samtidigt i de lande og situationer, hvor det foregår – særligt i det enkelte menneskes møde med en autoritet.

 

Hverdagskorruption

 

Alle mennesker kan møde korruption, men det er især de allerfattigste og ressourcesvage, der møder korruptionen på en måde, der udløser truslen om vold og tortur. Det betyder, at korruptionen gennemsyrer hverdagens handlinger og dermed også mulighederne for, at hvert enkelt menneske er i stand til at ændre og forbedre sin egen livssituation. Frygten for vold og risikoen for at miste adgangen til de helt basale services (fx vand og husly) får et fænomen som korruption til at finde sted.

 

Med andre ord suspenderer “hverdagskorruption” millioner af menneskers ret til et bedre liv uden vold, magtmisbrug og overgreb.

Hvem går det ud over?

Hverdagskorruptionen rammer de fattige og ressourcesvage mennesker mest – det kan fx være de mennesker, der bor i de større byers slumområder i Bangladesh.

 

De skal hver dag navigere i en virkelighed, hvor afpresning fra politi og andre lokale autoriteter – bl.a. lokale kriminelle og politiske organisationer – sætter dagsordenen for korrekt opførsel.

 

Autoriteterne kontrollerer adgangen til både husly, vand og elektricitet. For at skaffe sig adgang til sådanne “services”, så koster det penge eller tjenester. Det er bl.a. den form for korruption, som er med til at destruere mulighederne for forandring, og det er den, som er med til at fastholde generationer af fattige i en cirkel af magtmisbrug og afmagt.  

Morten K. Andersen
bottom of page